เอมมูร่า, เซซามิน, aimmura

งานวิจัยที่ทำขึ้นในห้องแลป🔬พบว่า “เซซามิน มีหน้าที่หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตับ”

งานวิจัยที่ทำขึ้นในห้องแลป🔬พบว่า“เซซามิน มีหน้าที่หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อตับ” 🚀1.ช่วยบำรุงตับ พร้อมทั้งล้างสารพิษ ลดเชื้อไวรัส ลดค่าเอมไซม์ตับ

Read More
เอมมูร่า, เซซามิน, aimmura

งานวิจัยผลิตภัณฑ์

งานวิจัยสินค้ามี 2 สูตร จะต่างกันที่ความเข้มข้นของสารเซซามินค่ะ สูตรที่ดีที่สุดคือ สูตรเข้มข้น! (สูตร 2)……………………..สูตร 1 เรียกว่า สูตรโอ “ออริจินอ

Read More