สรรพคุณ

ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก

เอมมูร่า, เซซามิน, aimmura

เนื่องจาก.. ในสมองมีไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีโอกาสทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก

“เซซามิน” สารสกัดงาดำ จะไปทำหน้าที่ให้เส้นเลือดขยายตัว แข็งแรง โดยทำหน้าที่กำจัดอนุมูลอิสระทำให้เลือดสามารถนำออกซิเจนและอาหารไปยังสมองได้ดียิ่งขึ้น

💥สารเซซามิน ลดการแสดงออกของโมเลกุลความเหนียวของเซลล์หลอดเลือดแดงของมนุษย์ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารสื่ออักเสบได้

💥สารสกัดจากงาทั้งเมล็ดและที่มีเซซามินและอนุพันธ์ของเซซามิน มีคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือดได้ สามารถป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือดในหลอดเลือดได้

Comment here

error: Content is protected !!